Moonbus Operalab

MOONBUS OPERALAB GER

En gång kom hon hem med röda läppar


EN “REVYOPERA” MED
existentiell och mörk klangbotten, med uppvägande tyngdpunkt i en stark gnista av hopp om förändring genom krisen. Ett postkonventionellt operaexperiment med nya klanger i brytpunkten mellan 1900-talets konstmusik och improvisation.

”KOM MED RÖDA LÄPPAR” bygger på Wilhelm Stenhammars välkända tonsättning som den musikaliska och dramatiska inramningen: ”Flickan kom ifrån sin älsklings möte” …men vart gick hon sedan?

MOONBUS OPERALAB utgörs i denna uppsättning av fyra musiker; en pianist, en basist/ el-gitarrist samt två sångare som ger liv åt berättelsen om Modern och Flickan i en musikdramatisk föreställning.

MOONBUS OPERALAB experimenterar med operabegreppet. Med elektroniska inslag vill vi balansera gammalt och nytt tonspråk och skapa en musikteaterföreställning med ljudlandskap i dialog med 1900-talets konstmusik. Stora svenska kompositörer såsom Gösta Nystroem, Gunnar de Frumerie och Ture Rangström blir en del av denna ”Revyopera”. Samtidens tonsättare representeras av de medverkande musikerna.

ÄVEN FOLKMUSIK OCH IMPROVISATION går här hand i hand med kompositioner ur 1900-talets romanslitteratur som vanligtvis inte används som utgångspunkt för improvisation. Tillsammans ingår de i en genreöverskridande föreställning som passar en bred publik. Oavsett om man känner till “Flickan kom ifrån sin älsklings möte” eller inte kommer man gripas av musikens starka känslouttryck.

VI HAR BLIVIT SOM BESATTA av Willhelm Stenhammars romans och det har lett till ett behov av att använda denna som utgångspunkt och ledmotiv i vårt drama. Karaktärerna Modern och Flickan i sången lämnar mycket att fantisera kring. Vi har byggt upp en fantasivärld kring karaktärerna och deras liv. Publiken kommer att få lära känna dem – Vilka var de och varför blev det som det blev? Hur gick det sen?

DEN VÄLKÄNDA SÅNGEN slutar i en dramatisk upprivenhet – vad hände därefter? Flickan ger uttryck för att hon är redo att dö av sorg som i så många andra sånger och inte minst operor – Måste kvinnan dö?

ELLER KAN KVINNAN HITTA KRAFT att gå vidare och se sig själv och livet  som skäl nog att fortsätta leva. Att inte förlora livsgnistan av att en man inte vill ha henne. Flickan blir mer människa av att gå igenom denna kärlekssorg då hon kan internalisera det mörka i sin, innan krisen, lite omoget lättsamma och naiva inställning. Även Modern genomgår en kris av att se sin dotter bli så förtvivlad. Hon får en form av halvt psykotisk panikångest men blir också stärkt av krisen och förhållandet mellan Modern och Flickan stärks och fördjupas av vad de upplever.

’FLICKAN KOM IFRÅN SIN ÄLSKLINGS MÖTE’ är en sång fylld av starka känslor från eufori till panikångest och självmordsnära uttryck. Sången är också som en ouvertyr till föreställningen i stort och de starka känslor vi möter i sången återspeglas i olika scener. Föreställningen balanserar hela tiden mellan lätthet och tyngd i uttrycksformer som sträcker sig över hela det musikdramatiska spannet med fysisk teater, sång och inslag av dans. Och även improvisation och elektronisk musik som liksom infiltrerar den klassiska konstmusikens klangvärld.   

VI BALANSERAR MELLAN KÄNSLOUTTRYCK i den lätta och svåra skalan, för att fånga både tyngd och lätthet. I scenkonst ska man inte vara rädd för det tunga men för oss är det viktigt att förstå publikens upplevelse och vad det är vi vill skicka med dem hem i form av känslor och tankar. Därför väljer vi att avsluta öppet, i en hoppfull stämning med sorgens undertoner. Ur en kris kan man komma närmre sin styrka och sin tro på sig själv och livet. Mörkret finns i allt och alla men vi kan använda den kraft som genereras ur mörkret till att utvecklas och stärkas.


MARIA HANSSON
Utbildad Sångpedagog på Musikhögskolan Ingesund.
Undervisar i sång och leder musikaluppsättning på N3 i Trollhättan.
Har bland annat spelat på Västanå teater i Värmland och turnerat med musikföreställning som ingått i Musik i Syds utbud för unga.

MARI ÅKERBLOM
Genreöverskridande sångare och sångpedagog utbildad vid Högskolan för scen och musik. Går för närvarande master sång improvisation på HSM.

ULRIK CLAESSON
Konstnär, grafisk designer MFA, utbildad vid Konstfack/HDK och improvisationsmusiker.


Koncepdemo: